Základná štruktúra

- Konateľ SBS DKFB, s. r. o.
- Generálny riaditeľ SBS
- Výkonní riaditelia SBS

- Divízia fyzickej ochrany:

  • Úsek strážnej a poriadkovej služby:
  • Fyzická ochrana objektov majetku a osôb.
  • Špeciálna individuálna ochrana a bezpečnosť.
  • Mobilná fyzická ochrana a kontrola

 

- Divízia elektronickej ochrany:

  • Úsek technickej služby a prevádzky PCO:
  • Stredisko projekcie
  • Stredisko inštalácie a montáže
  • Stredisko servisu