Technické zabezpečenie

PCO je určený na príjem a spracovanie informácií vyslaných z PSN od odberateľa, vydanie poplachových služobných správ obsluhe PCO na monitorovanie informácií, čo je predpokladom úspešnej ochrany majetku a osôb. PCO je schopné vysielať aj špeciálne povely k odberateľovi, čo umožňuje napr. diaľkovo zapnúť určené zariadenia (v prípade narušenia páchateľom napr. sirénu, rozsvietiť svetlá, zavolať majiteľov objektov na pracovisko a pod.) podľa požiadaviek objednávateľa.

Používané zariadenia umožňujú nepretržitú kontrolu stavu prenosovej cesty a tiež stavu zabezpečovacieho zariadenia na objekte, pričom prenos signálu je možný využitím existujúcej telefónnej linky bez obmedzenia funkčnosti (rádiovým prenosom, nad hovorové pásmo, GSM signálom a to samostatne, resp. ich kombináciou.)