Úvodná stránka

tl_files/layout/img/vp_sk.jpg

 

Od založenia firmy je našim cieľom byť garanciou spoľahlivosti pre klientov, ktorí požadujú ochranu majetku či osôb. Rovnako sa snažíme byť oporou pre svojich  zamestnancov pri riešení problémov spojených s profesionálnou činnosťou. Nezanedbávame ani odborný rast svojich členov, dbáme na neustále zdokonaľovanie. Pri výkone ochrany a bezpečnosti majetku a osôb sa opierame o odbornosť zamestnancov a riadiacich zložiek, o moderné metódy bezpečnostného manažmentu.