Mobilná ochrana

Mobilná zásahová hliadka úzko spolupracuje s klientami, s operačným dôstojníkom a s ozbrojenými zložkami štátu. Výhodou zásahovej mobilnej jednotky SBS v porovnaní s ozbrojenými zložkami štátu je ochrana vybraných klientov, ktorí tak majú pocit zvýšenej ochrany majetku a blízkych osôb.

Mobilná fyzická ochrana znamená systém ochrany a bezpečnosti využívajúci prvky zásahovej a operatívnej ochrany a bezpečnostnej kontroly.

Jedná sa o 24 – hodinovú bezpečnostnú hliadku, ktorá využíva zásahové vozidlo a je operatívne dostihnuteľná.
Vykonáva pravidelne bezpečnostný audit na určenej trase, na miestach kde sa poskytuje ochrana majetku a osôb, na objektoch, ktoré sú napojené na systém elektronickej ochrany.

Zásahová hliadka sa riadi pokynmi riadiacich zložiek SBS a operačného pracovníka obsluhujúceho systém elektronickej ochrany.